ตะลุยเลือก

SB50,SB51 - Meinkind


ซื้อคาร์ซีท meinkind 1 ชิ้น ราคาใดก็ได้รับ ชุดแก้วเซรามิค 1 ชุด ฟรี มูลค่า 599 บาท โชคชั้นที่ 2 ซื้อคาร์ซีท ครบ 5,000 บาทขึ้นไป จับไข่นำโชค ่รับชุดแก้วเซรามิค รางวัลที่ 1 มูลค่า 19,999 บาท 1 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่า 9,999 บาท 2 รางวัล รางวัลที่ 3 มูลค่า 999 บาท 3 รางวัล


กลับไปตะลุยเลือกอีกครั้ง