ตะลุยเลือก

DB14 - Rockin' Jump


- Voucher ราคาพิเศษ 2 ชั่วโมง (หรือ 2 คน คนละ 1 ชั่วโมง) 600 บาท (ปกติ 700 บาท) - Rockin' Robics Class ซื้อ 10 ชั่วโมง แถม 10 ชั่วโมง (ปกติ 10 ชั่วโมง 5,000 บาท) - Summer Camp ลด 20% ราคาปกติ 1 สัปดาห์ (5 วัน) 15,500 บาท


กลับไปตะลุยเลือกอีกครั้ง