ตะลุยเลือก

T2 - Mini Murrah Farm


ส่วนลด Family Package สูงสุด 50% - Family Package size S: สามารถเลือกเวิร์คช๊อปราคา 250 บาท ได้ 2 กิจกรรม+คูปองอาหารสัตว์ 3 ใบ ราคาเต็ม 590 ลดเหลือ 299 - Family Package size M: สามารถเลือกเวิร์คช๊อปราคา 250 บาท ได้ 3 กิจกรรม+คูปองอาหารสัตว์ 4 ใบ ราคาเต็ม 870 ลดเหลือ 399 - Family Package size L: สามารถเลือกเวิร์คช๊อปราคา 250 บาท ได้ 4 กิจกรรม+คูปองอาหารสัตว์ 5 ใบ ราคาเต็ม 1,150 ลดเหลือ 499 - Family Package size XL: ทำได้ทุกกิจกรรมในฟาร์มรวม 5 กิจกรรม+คูปองอาหารสัตว์ 6 ใบ ราคาเต็ม 1,530 ลดเหลือ 699


กลับไปตะลุยเลือกอีกครั้ง