ตะลุยเลือก

AC36 - กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท (ภูเก็ต) และ เดอะแซนด์ เขาหลัก (พังงา)


กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท: Grand Deluxe Room 20 มิ.ย.-31 ต.ค. 60 ราคา 3,500 บาท 1 พ.ย.-21 ธ.ค. 60 ราคา 5,900 บาท 22 ธ.ค.-27 ธ.ค. 60 ราคา 8,900 บาท เดอะแซนด์ เขาหลัก (พังงา): "Family Room" 20 มิ.ย.-31 ต.ค. 60 ราคา 3,099 บาท 1 พ.ย.-21 ธ.ค. 60 ราคา 5,100 บาท 22 ธ.ค.-27 ธ.ค. 60 ราคา 7,900 บาท


กลับไปตะลุยเลือกอีกครั้ง