ชื่อร้านค้า: Shrewsbury International School, City Campus

เลขที่่บูธ: E02

ชื่อผู้ติดต่อ: 

  • Elle 0986542491

Website : http://www.shrewsbury.ac.th/