ชื่อร้านค้า: หนุ่มสาวทัวร์

เลขที่บูธ: C09

Promotion: พบกับหลากหลาย Promotion พิเศษสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว

  • เขลางค์นคร เมืองรองที่น่าเที่ยว
  • Hilight เมืองรอง มองเมือง

Hi-light เมืองรอง มองเมือง UNESCO Geopark
ปราสาทหินพันยอด - สันหลังมังกร - ถํ้าภูผาเพชร - นํ้าตกวังสายทอง
UNESCO Global Geopark แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย...สตูล
พายคายัคชมปราสาทหินกลางทะเล.. ปราสาทหินพันยอด
กระโดดให้สุดตัวบนทะเลแหวกที่ยาวที่สุดในไทย.. สันหลังมังกร
ตื่นเต้นกับล่องแก่งตามกระแสนํ้า ที่เย็นฉํ่า .. นํ้าตกวังสายทอง
ความสวยงามของถํ้าที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลก .. ถํ้าภูผาเพชร

  • Hilight เที่ยวสุดแดนประจิม

เที่ยวสุดแดนประจิม ... อีต่อง ปิ ล็อก จ๊อกกระดิ่น
หมู่บ้านเหมืองแร่กลางหุบเขา เล่าขานต านานความรุ่งเรือง
ชมธรรมชาติ 360 องศา สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี@ บ้านอีต่อง
เยือน ดินแดนแห่งขุมทรัพย์ กับเรื่องราวในอดีตมากมาย @ เหมืองปิ ล๊อก
แอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นสีครามปนเขียว รองรับน ้าตกสูงกว่า 30 เมตร @ น้า ตกจอ๊กกระดิ่น
จุดชมวิวที่มีเสาธงของสองประเทศยืนเด่นเป็ นสง่าอยู่คู่กัน @ จุดชมวิวเนินเสาธง ชมทะเลหมอกยามเช้า @ เนินช้างศึก