พิพิธภัณฑ์เล่นได้
โซน : Highlight (Hall1)

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จ.เชียงราย

เรียนรู้ผ่านการเล่น สนุกกับพิพิธภัณฑ์เล่นได้ ที่จัดแสดงของเล่นพื้นบ้าน หยิบจับ สัมผัส ลองเล่นได้ ภูมิปัญญาโบราณก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านของเล่น นำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว พร้อมทำกิจกรรมทำมือที่หลากหลาย 
workshop ทำของเล่นพื้นบ้านแบบดั้งเดิม พญาลืมงาย กำหมุน,แมลงปอสมดุล,ทอผ้าด้วยกี่มือ
ลานเล่น สนุกกับของเล่นพื้นบ้านหลากหลายชนิด
จำหน่าย ของเล่น งานทำมือ. ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากพิพิธภัณฑ์เล่นได้ 
รอบกิจกรรม
วันละ 4รอบ เวลา 11.00 น. ,14.00 น. ,16.00 น. และ 18.00 น. (เวลา 16.00 น. ของทุกวัน เป็นWORKSHOP ทอผ้า) กิจกรรม มีค่าใช้จ่าย
 

บูธ : T13
https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89204634139562698/