เรื่องของโอ่ง
โซน : Highlight (Hall1)

เรื่องของโอ่ง จ.ราชบุรี 
ไปปั้น ไปเปรอะ ไปเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ "เรื่องของโอ่ง" ไม่ใช่แค่ไปดูโอ่ง แต่ได้สัมผัสและเรียนรู้ความเป็นมาของโอ่งมังกร สัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี รวมไปถึงกรรมวิธีการทำโอ่งแบบถึงแก่น พร้อมกิจกรรมโชว์ปั้นโอ่งแบบโบราณและเพ้นท์โอ่ง
รอบกิจกรรม
เพ้นท์โอ่ง เวลา 12.00 น. 15.00 น. และ18.00 น. (มีค่าใช้จ่าย)
 

บูธ : T17
https://www.facebook.com/PotteryLegend/