สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
โซน : Highlight (Hall1)

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมในงาน ภายใต้แนวคิดการนำเสนอเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่น และกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับหลากหลายกิจกรรม อาทิ
การจัดจำหน่ายสินค้า อาหารคาวหวาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ จากเครือข่ายการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร อาทิ เบาะไหว้เจ้า หน้ากากจีน จากย่านตลาดน้อย , ขนมและผลิตภัณฑ์จากสายบัวแดงจากชุมชนคนรักหัวตะเข้ , ขนมไทยตระกูลทอง เช่น ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด เสน่ห์จันทร์ , ขนมเรไร ปั้นขลิบไส้ปลา เป็นต้น รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เต่ากระดาษ
ดาบไม้ระกำ หัวสิงโต เรือกระทงกาบมะพร้าว เป็นต้น

กิจกรรมการสาธิต และ Work shop
- สอนทำเบาะไหว้เจ้า 
- สอนทำว่าวจุฬามือถือ 
- ว่าวใบไม้ 
- การขูดสี ทำดอกไม้จากเชือกสี 
- ทำเครื่องบินบูมเมอแรง 
- สอนทำหมูแดงกระดาษ 
- การปั้นดินจากแป้งโดว 
- ระบายสีผ้าดิบ 
- โมบายใบมะกรูด 
กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ละครวิถีไทยผสมผสานบอกเล่าตำนานวิถีถิ่นไทย การแสดงเยาวชนชุดเพลงเกี่ยวข้าว การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนำเสนอเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น

บูธ : T01