การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โซน : Highlight (Hall1)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ผ่านกิจกรรมแสนสนุก ที่ให้ความรู้จากภูมิปัญญาและของดีประจำ
ภูมิภาคท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “เที่ยวไทยได้เรียนรู้ “ ผ่านการทำกิจกรรม WORKSHOP ทั้ง 5 ภูมิภาคของไทย
- ภาคเหนือ ลองทำเซรามิค
- ภาคตะวันออก ทดลองชั่งน้ำหนักผลไม้
- ภาคอีสาน เรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมและทุ่งนา
- ภาคกลาง สนุกกับของเล่นท้องถิ่น ภูมิปัญญา
- ภาคใต้ ร่วมทำขนมท้องถิ่น “ขนมโค”
กิจกรรม WORKSHOP ไม่มีค่าใช้จ่าย

บูธ : T08
https://thai.tourismthailand.org/abouttat