About Us

จากกลุ่มผู้ปกครองที่รักการพาลูกไปเปิดโลกกว้าง พาลูกเที่ยว และเรียนรู้ เติบโตมาเป็นชุมชนออนไลน์ ที่อยากมีเวลาคุณภาพกับลูกๆ ได้ไปสถานที่ที่ดี ได้ทำกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ได้เรียนรู้ ได้ลงมือทำจริง


จากชุมชน "พาลูกเที่ยวดะ" กลายมาเป็นแรงดลใจที่ทำให้เกิด งานมหกรรม 'พาลูกเที่ยวดะ ตอน พาลูกตะลุยเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์' มหกรรมแรกในประเทศไทยที่จำลองแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ กิจกรรม (workshop) นอกตำรามากมาย และหลากหลาย สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวแนวเรียนรู้ต่างๆ และผู้ใหญ่ใจดีจากหลายภาคส่วนมาร่วมกันสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครอบครัวผ่านการท่องเที่ยว เรียนรู้ และลงมือทำด้วยหวังว่า มหกรรม 'พาลูกเที่ยวดะ' จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้แต่ละครอบครัวที่ได้มาสัมผัสงาน ได้อะไรกลับไป ทั้งข้อมูล และใช้เวลาคุณภาพกับเด็กๆ และครอบครัว และหวังว่าเขาจะกลับไปพาลูกเที่ยว


"เพราะว่าลูกเป็นเด็กได้ครั้งเดียว มาเก็บเกี่ยวเวลาที่มีค่าเหล่านี้ ด้วยกัน

.....พาลูกเที่ยวดะ"

Fair Information